Regeringen vill införa tillfälliga casino restriktioner

04/05/20

I samband med rådande situation som just nu pågår så är det allt fler människor som mister sina jobb, är satta i karantän eller behöver jobba hemifrån. För många leder detta till ekonomiska förluster, vilket kan leda till att allt fler spelar om pengar – och risken finns att flera av dessa utvecklar ett problematiskt spelande. 

Regeringens förslag

Regeringen har därför lämnat in ett förslag om en tillfällig förordning, vilken syftar till att begränsa spelmöjligheterna för alla spelare. Förslaget går ut på att varje spelare endast ska tillåtas sätta in en maximal summa om 5 000 kr per vecka, samtidigt som varje casino endast får dela ut en maximal bonus om 100 kr. Denna förordning är just nu ute på remiss, och kommer att vara så till tidigast den 7 maj. Efter detta datum ska ett beslut tas.

Spelinspektionen får central roll

Om regeringens förslag godkänns, kommer det att gälla från den 1 juni i år, till årsskiftet 2020/2021. Samtidigt har också Spelinspektionen sedan den 23 april i år ålagts ett mer intensivt kontrollarbete för att se till att marknaden inte istället ger fritt spelrum till de aktörer som saknar svensk licens. 

Under samma tid ska de också lämna regelbundna rapporter kring utvecklingen på spelmarknaden – och rapportera kring olika verktyg som kan användas för att stoppa olicensierade aktörer från att agera på den svenska spelmarknaden och rikta sig till svenska spelare.

Det kommer med största sannolikhet även att bli Spelinspektionen som får uppdraget att se till att de nya restriktionerna efterlevs av alla aktörer, i tillfälle att regeringens restriktioner får grönt ljus. 

Detta gäller vid en ändring

De tillfälliga restriktioner som regeringen vill införa för att dämpa riskerna för en ökad spelproblematik är:

  • En insättningsgräns som sänks till maximalt 5 000 kr per spelare och vecka
  • Varje casino på nätet ska endast få erbjuda en bonus till ett värde av högst 100 kr
  • Det ska bli obligatoriskt för varje spelare att ange en tidsgräns för sitt spelande, på samma sätt som det idag är obligatoriskt att ange insättningsgränser

Det finns risker med restriktioner

En risk med dessa restriktioner – även om de är tidsbegränsade – är att det hålrum som kommer att bli på den svenska spelmarknaden pga av svenska bettingbolag kommer har problem att t.om gå runt och istället så fylls den svenska marknaden ut av utländska aktörer utan svensk licens, och att spelarna då istället söker sig till dessa. Detta skulle i så fall innebära en klart försämrad trygghet för spelarna, samtidigt som de inte heller har några rättigheter vid en eventuell tvist med casinot. Det skulle också innebära att regeringens mål med hela förordningen går i stöpet.